zavři

 


zavři


LB BOHEMIA, s.r.o zaznamenala úspěch v hodnocení svých podnikatelských aktivit a patří podle náročných kritérií k bonitním podnikům, podnikajícím na Slovensku.

LB BOHEMIA, s.r.o  zaznamenala úspěch v hodnocení svých podnikatelských aktivit a patří podle náročných kritérií k bonitním podnikům, podnikajícím na Slovensku.

Převzatý článek z deníku PRAVDA, vyšlo ve čtvrtek 15.října 2015

Autoři: Slovenská informační a marketingová společnost, a.s. a Národní informační středisko Slovenské republiky, a.s.

Název článku: SLOVENSKÉ BONITNÍ PODNIKY

Světová hospodářská a finanční krize  vyvolává otázky  spojené s důsledky a možným řešením problémů v korporátním  a finančním sektoru.

Slovenská informační a marketingová společnost, a.s. a Národní informační středisko Slovenské republiky, a.s. vyvinuly hodnotící model zaměřený na bonitu komerčních subjektů   podnikajících na území Slovenské republiky. Obě společnosti zveřejňují  seznam bonitních podniků, které dosáhly  v roce 2014 nejlepších  výsledků hodnocení predikčními metodami finanční analýzy.

Z celkového  počtu  681 156 hodnocených subjektů podnikajících na území Slovenské republiky  vyhovělo náročným kritériím hodnocení pouze 1,3% podniků.

Bonitní model odráží odhad pravd

ěpodobnosti a potřeby prevence před platební neschopností s ohledem na hlavní problémy a potenciální zdroje rizik, na které můžou mít vliv faktory jako nízká kapitálová základna, vykazované roční ztráty, nedostatek zabezpečení, krátká existence finanční historie, nedostatečná likvidita, změny v prodejním zabezpečení, platební morálka a další. Je nástrojem relativního porovnávání bonity podniků v rámci Slovenské republiky. Na rozdíl od globálních bonitních hodnocení umožňuje jemnější  diferenciaci  v hodnocení, což výrazně přispívá  k rozlišení výšky relativního kreditního rizika mezi jednotlivými hodnocenými podniky. Má přesnou a systémovou metodiku, zohledňující všechny relevantní faktory ovlivňující bonitu podniku, která je ověřovaná na základě indexů, a to v průběhu času a pro jednotlivé segmenty trhu.

LB BOHEMIA, s.r.o  zaznamenala úspěch v hodnocení svých podnikatelských aktivit a patří podle náročných kritérií k bonitním podnikům, podnikajícím na Slovensku.

Seznam s těmito bonitními firmami, mezi něž patří i firma LB BOHEMIA byl zveřejněn v deníku PRAVDA, který  vyšel ve čtvrtek 15.října 2015.


detail
LB BOHEMIA
Copyright 2006 - 2011 LB BOHEMIA, s.r.o., 690 02 Břeclav, Sovadinova 3431     |     Provozovna: 690 02 Břeclav, Lidická 3387, tel.: 519 330 430-2, fax: 519 330 433